Ögeday

Ogeday Han Kimdir  ?

Ögeday

Cengiz Han’ın oğlu olan Ögeday, 13 yıl boyunca hükümdarlık yapmıştır. Döneminde Doğu Avrupa’ya birçok sefer düzenlenmiştir.

Ögeday’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Göbi Çölü’nde doğmuştur. Batı kaynaklarında Occoday, Hacotha, Etheracan, Ectais, Ocuai, Türkçe’de ise Oktay olarak tanınmıştır. Cengiz Han’ın üçüncü oğludur. Ögeday 1203 yılında Kereyitler’le yapılan Halahalcit Savaşı’nda ağır yaralandı.

Ertesi yıl Merkitler’in Moğol egemenliği altına girmesinin ardından Merkit hanının kızı Töregene ile evlendi. 1206’da deneyimli subaylardan Iluge ve Degoi’nin yanına verildi. Daha sonra 1211-1216 yılları arasındaki Çin Seferleri’ne katıldı.

Hükümdar oluşu

1219 yılında veliaht olan Ögeday, ağabeyleri Cuci ve Çağatay’la birlikte Harezm seferlerine katıldı. Otrar seferinde başarılı bir komutan olduğunu kanıtladı. Cengiz Han’ın 1227 yılında ölümünün ardından Ögeday yeni hükümdar seçildi.

Cengiz’in ölümü ile ortaya çıkan çözülmeleri durdurmak ve genişlemeyi sürdürmek için çeşitli önlemler alan Ögeday, yeni yasalar hazırladı. Kardeşi Çağatay’a Uygur ülkesinden Horasan’a dek olan yerleri yurt olarak bıraktı. Moğol İmparatorluğu’na bağlı ülkelerden gelen yıllık vergileri düzenledi. 15 yaşından büyük erken nüfusu saydırdı. Bu sayede çıkarabileceği azami asker sayısını belirlemek için bir veri elde etti.

Seferleri

1229 yılında Carmagon Noyan’ı Harezmşahlar’ın üzerine gönderdi. Yenilgiye uğrayan Celaleddin Harezmşah’ın 1231 yılında ölümünün ardından Moğol ordusu İran’ın batısına doğru ilerledi. Ögeday Çin seferine hazırlanırken Subitay Noyan’ın birçok Moğol prensi ile birlikte Kıpçak iline gönderdi. Bir başka Moğol ordusu da Keşmir ve Afganistan’a girdi. Ögedey de kardeşi Çağatay’ı yanına alarak Çin seferine çıktı.

Bu seferde Çin orduları büyük bir bozguna uğratıldı. 60’tan fazla kale ve şehir ele geçirildi. Kuzey Çin’in tamamını hakimiyeti altına alan Ögeday 1234 yılında Karakurum’a döndü.

Ögeday ile Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad arasında yoğun diplomatik ilişkiler oldu. Ögeday, Keykubad’ı kendisine bağlılık bildirmesi için Karakurum’a çağırdı. Keykubad buna yanaşmayarak oyalama siyaseti güttü. Bunun üzerine Ögeday, Carmagon Noyan’ı Anadolu’ya gönderdi. Moğol ordusu kısa zamanda Azerbaycan’ı ele geçirdi.

1236 yılında oğlu Kutan’ı Sung Krallığı (Güney Çin) üzerine gönderen Ögedey, yeni seferlerin planlanması için kurultayı topladı. Toplam sayıları bir milyona yaklaşan Moğol askerlerinin geçimi için sürekli akın ve talan gerekmekteydi. Toluy’un oğlu Mengü, Çağatay’ın oğlu Baydar, Ögeday’ın oğlu Güyük ve Suday Bahadır, Batu’nun komutasında Batı seferinde gönderildiler. Bu yeni açılma siyaseti sessizliğin egemen olduğu Doğu ve Batı’da büyük çalkantılara yol açtı. Gürcistan’da başlatılan saldırılar Batu ve akıncı kuvvetleri komutanı Bela tarafından Batı’ya kaydırılarak Başkır, Kazak, Bulgar ülkelerine ve Rusya’ya yöneltildi. 1236 yılında Rusya Moğollar’a bağımlı bir devlet durumuna geldi. 1239’da Kiev’i alan Batu, Galiçya’yı ele geçirerek Macaristan’a yöneldi. Bela ise

Polonya, Silezya ve Moravya’da yağmalarda bulundu. Moğol orduları Vistül Irmağı’na kadar birçok bölgeyi kayıp yıktılar. Bela, Ögeday’ın 1241’de Krakövi’ye girdi. Avrupa devletlerinin oluşturduğu ordular büyük bozguna uğratıldı. Batu ciddi bir direnişle karşılaşmadan Budapeşte önüne geldi.

Ögeday. 1240 yılında Tataristan’da geleneksel olarak düzenlenen av partisinde fazla içkiden hastalandı. Uzunca bir süre yönetimde etkisiz kaldı. 1241 yılında ölümünün ardından zehirlendiği şüphesiyle bazı cariyeleri ve devlet adamları öldürüldü.

Ölümü sonrası

Ögeday’ın ölümünün ardından ülkeyi beş yıl boyunca eşi Töregene yönetti. Oğlu Güyük Han 1246 yılında Kağan seçildi. 1249’da Güyük ölünce iki yıllık bir aradan sonra Moğol tahtına Toluy’un oğlu Mengü oturdu.

Kişiliği

Ögeday, Şaman inancı taşımasına karşın İslamiyet’e de saygı duymuştur. Her dinden insana yeteneklerine göre vazife verirdi. Çinli vezir İli Çütesay’dan bilim ve teknoloji alanlarında bilgiler edinmiştir. Adaleti içtenlikle arzulamasına karşın uzak ülkelerdeki ordularının zulümlerde bulunmasını önleyememiştir. Bunda gevşek politikasının ve olaylardan habersiz kalışının da etkisi vardır. 13 yıllık hükümdarlığında o dönem bilinen dünyanın yarısına hakim olmuştur.


2. KISIM

Ögeday Han kimdir? Tarihte nasıl ölmüştür? Merak edilen hayatı…

Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan Ögeday Han karakteri kimdir? Özellikle gerçek tarihte nasıl öldüğü büyük merak konusu olan Ögeday Han hayatı haberimizin detayında…

 

ÖGEDAY HAN KİMDİR?

Ögeday Han, Cengiz Han’ın oğullarından biri ve mirasçısıdır. Cengiz Han’dan sonra Moğol İmparatoru olmuş ve babasının yarım bıraktığı fetihleri ve devlet düzenlemesini tamamlamıştır.

Ögeday’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Göbi Çölü’nde doğmuştur. Batı kaynaklarında Occoday, Hacotha, Etheracan, Ectais, Ocuai, Türkçe’de ise Oktay olarak tanınmıştır. Cengiz Han’ın üçüncü oğludur.

Ögeday. 1240 yılında Tataristan’da geleneksel olarak düzenlenen av partisinde fazla içkiden hastalandı. Uzunca bir süre yönetimde etkisiz kaldı. 1241 yılında ölümünün ardından zehirlendiği şüphesiyle bazı cariyeleri ve devlet adamları öldürüldü.

Ögeday’ın ölümünün ardından ülkeyi beş yıl boyunca eşi Töregene yönetti. Oğlu Güyük Han 1246 yılında Kağan seçildi. 1249’da Güyük ölünce iki yıllık bir aradan sonra Moğol tahtına Toluy’un oğlu Mengü oturdu.

Ögeday, Şaman inancı taşımasına karşın İslamiyet’e de saygı duymuştur. Her dinden insana yeteneklerine göre vazife verirdi. Çinli vezir İli Çütesay’dan bilim ve teknoloji alanlarında bilgiler edinmiştir. Adaleti içtenlikle arzulamasına karşın uzak ülkelerdeki ordularının zulümlerde bulunmasını önleyememiştir. Bunda gevşek politikasının ve olaylardan habersiz kalışının da etkisi vardır. 13 yıllık hükümdarlığında o dönem bilinen dünyanın yarısına hakim olmuştur.


3. KISIM

Diriliş Ertuğrul’a yeni katılan Ögeday’ın oğlu Güyük Han kimdir? İzleyiciler Ögeday’ın oğlu Güyük Han tarihte var mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Cengiz Han’ın torunu, Moğolların büyük kağanı Ögeday’in büyük oğlu ve ardılıdır. Aynı zamanda naiplik görevi yapan annesi Töregene’nin siyasî manevraları sayesinde 1246’da toplanan kurultayda büyük kağan seçildi. Batı Hıristiyanlığınca heretiklik olarak kabul edilen Nasturilikten büyük ölçüde etkilendi ve çevresine Hıristiyan danışmanlar topladı. Hanlığa seçilişi Cengiz’in öteki torunu, Rusya fatihi ve Altın Orda Devleti’nin kurucusu Batu’nun tepkisini çektiyse de, erken ölümü Moğol İmparatorluğu’nun tümüyle parçalanmasını önledi. 1248 tarihinde hayatını kaybetti. Cengiz Han’ın oğullarından biri ve mirasçısı olan Ögeday Han, bugünlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırmalara konu oluyor. Ögeday Han’ın çocuklarının kim olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Ögeday Han ya da diğer bir telaffuzla Ögeday Kaan döneminde Moğol egemenliği Güney Çin’den Batı Rusya’ya dek genişlemiştir. Doğum tarihi kesin değildir. Gobi Çölü’nde keçede (çadırda) doğdu, 11 Aralık 1241’de Karakurum yakınlarında öldü. Batı kaynaklarında Occoday, Hocotha, Etheracan, Ectais, Ocuai, Türkçe’de ise Oktay adları ile tanınmıştır. Tarihi kaynaklara göre Ögeday Han’ın 8 çocuğu vardır. Bunların isimleri ise; Güyük Han, Huden, Hoçu, Horaçar, Haşi, Kadan, Melig, Sürkhakhan

Diriliş Ertuğrul’da bu akşam itibariyle yeni bir devir başlıyor. Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak bölümden sonra 3 aylık bir süreyle yaz tatiline giriyor. Dizinin izleyicileri Ögeday Han’ın ölümüyle büyük bir şok yaşamıştı. Ögeday’ın ölümüyle beraber yerine oğlu geçmişti. Şimdi izleyiciler Ögeday’ın oğlu Güyük Han kimdir sorusunu sormaya başladı. Ögeday’ın oğlu Güyük Han, Göyük Han ya da Küyük Han olarak da bilinmektedir. Cengiz Han’ın torunu, Ögeday’ın oğlu ve ardından gelen hükümdardır. Ögeday’ın oğlu Güyük Han tarihte var mı sorusu böylece yanıt bulmuş oldu. Güyük Han ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.Cengiz Han’ın oğullarından biri ve mirasçısı olan Ögeday Han, bugünlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırmalara konu oluyor. Ögeday Han’ın çocuklarının kim olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Ögeday Han ya da diğer bir telaffuzla Ögeday Kaan döneminde Moğol egemenliği Güney Çin’den Batı Rusya’ya dek genişlemiştir. Doğum tarihi kesin değildir. Gobi Çölü’nde keçede (çadırda) doğdu, 11 Aralık 1241’de Karakurum yakınlarında öldü. Batı kaynaklarında Occoday, Hocotha, Etheracan, Ectais, Ocuai, Türkçe’de ise Oktay adları ile tanınmıştır.

GÜYÜK HAN KİMDİR? 

Diriliş Ertuğrul’un tarihsel karakteri Güyük Han kimdir sorusu merak ediliyordu. Güyük Han, Göyük ya da Küyük olarak da bilinmektedir. 19 Mart 1206 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Ögeday’dır. Dedesi ise Cengiz Han’dır. Eşi Oghul Qaimish’dir. 2 kardeşi vardır ve isimleri Kadan, Godan Khan olarak bilinir. 24 Ağustos 1246 – 20 Nisan 1248 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Annesi idari, dini ve hukuki konularda yetki sahibi olan kişilerin yetki ve vazifelerini vekil olarak yürütmekteydi. Cengiz Han’ın torunu, Moğolların büyük kağanı Ögeday’in büyük oğlu ve ardılıdır. Aynı zamanda naiplik görevi yapan annesi Töregene’nin siyasî manevraları sayesinde 1246’da toplanan kurultayda büyük kağan seçildi. Batı Hıristiyanlığınca heretiklik olarak kabul edilen Nasturilikten büyük ölçüde etkilendi ve çevresine Hıristiyan danışmanlar topladı. Hanlığa seçilişi Cengiz’in öteki torunu, Rusya fatihi ve Altın Orda Devleti’nin kurucusu Batu’nun tepkisini çektiyse de, erken ölümü Moğol İmparatorluğu’nun tümüyle parçalanmasını önledi. 1248 tarihinde hayatını kaybetti.

ÖGEDAY HAN ÇOCUKLARI

Cengiz Han’ın oğullarından biri ve mirasçısı olan Ögeday Han, bugünlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırmalara konu oluyor. Ögeday Han’ın çocuklarının kim olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Ögeday Han ya da diğer bir telaffuzla Ögeday Kaan döneminde Moğol egemenliği Güney Çin’den Batı Rusya’ya dek genişlemiştir. Doğum tarihi kesin değildir. Gobi Çölü’nde keçede (çadırda) doğdu, 11 Aralık 1241’de Karakurum yakınlarında öldü. Batı kaynaklarında Occoday, Hocotha, Etheracan, Ectais, Ocuai, Türkçe’de ise Oktay adları ile tanınmıştır. Tarihi kaynaklara göre Ögeday Han’ın 8 çocuğu vardır. Bunların isimleri ise; Güyük Han, Huden, Hoçu, Horaçar, Haşi, Kadan, Melig, Sürkhakha

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Mehmet Bozdağ, dizinin sezon finalinin 6 Haziran’da yayınlanacağını resmen açıkladı.

DİRİLİŞ OSMAN BAŞLAYACAK MI?

Mehmet Bozdağ, ‘Diriliş Ertuğrul’un bu sezon final yapacağı yönündeki iddialar hakkında, “Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman’a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman’ı yapmak. Ertuğrul’dan sonra Osmangazi’nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul’dan daha büyük bir proje ‘Diriliş Osman’ doğacak. Dizinin finali Bilecik’te olabilir bilmiyorum, ama belki ‘Diriliş Osman’ veya ‘Ertuğrul’un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz” şeklinde konuştu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU NEDİR?

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?
Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…

Diriliş Ertuğrul Oyuncuları

Ares (Cemal Hünal)

Karacahisar Kalesi komutanı Ares, Haçlı Ordusu’nun önemli komutanlarından biridir. Dinine son derece bağlıdır. İstediklerini elde etmek için hainlik yapmaktan kaçınmaz. Ertuğrul’un en büyük düşmanlarından biri olan Ares, onu alt etmek için her yolu dener.

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cemal Hünal, çocukluğunu Teşvikiye’de geçirir. Saint Benoit Lisesi’nde iki yıl okuduktan sonra,İskoçya’ya, Gordonstoun International Summer School’a gider. Los Angeles Ucla Extension’da, Santa Monica Collage’da ve London Film School’da tiyatro ve sinema üzerine eğitim alır. Çağan Irmak tarafından yönetilen Issız Adam filmiyle ismini duyurur.

Bamsı Beyrek (Nurettin Sönmez)

İri cüsseli, cesur, çok iyi kılıç kullanan Bamsı Beyrek, aslında çok iyi bir kalbe sahiptir. Ertuğrul’a koşulsuz bir sadakat besler. Ertuğrul için de Bamsı Beyrek vazgeçilmez alplardan biridir. Bamsı Beyrek’in en önemli özelliklerinden biri çift kılıçla savaşabilmesidir. Bir diğeri ise en zor zamanlarda bile sempatik tavrını korumasıdır.

Nurettin Sönmez 1978 tarihinde İstanbul’da doğar. Spikerlik kursuna gittiği sırada hocasının teşvikiyle oyunculuğa yönelir. Nurettin Sönmez Can ve Arsen Gürzap’ın Dialog Oyunculuk Okulu’nda eğitim alır. Ekranlara ilk olarak 2011 yılında Mavi Kelebekler adlı dizide oynadığı Branko Brekoviç rolüyle çıkar

YerliWiki