Gelincik

Gelincik

Uzun kuyruklu gelincik (Mustela frenata), kısa kuyruklu gelincik (ermin), vizon, nehir su samuru, çam sansar ve balıkçı ile yakından ilgilidir. Uzun kuyruklu gelincik, kısa kuyruklu gelincikten daha büyüktür, ancak vizon, çam sineği ve balıkçıdan daha küçüktür.

Bu gelincik, ağaçlarda, zeminde ve yer altındaki yuvalardan çeşitli hayvanlar alan bir gece avcısıdır. Uzun kuyruklu gelincik, kümes hayvanı çiftçilerine yumurta, genç ve yetişkin kuşlar alacağı için bir haşere olarak kabul edilir.

Yetişme ortamı
Uzun kuyruklu gelincikler açık ormanlık alanlarda, ormanlar ve tarlalar arasındaki geçiş alanlarında ve açık tarlalarda bulunur. Uzun kuyruklu gelincikler bulmak için en yaygın alanlar ormanlarla açık alanlar arasındaki sınırlar olan kenar alanlarıdır. Bu yaşam alanı onlara en fazla yiyecek ve örtü sağlar.

Gelincikler, bu habitatlarda içi boş kütüklerden, kaya yığınlarından veya eski ahırlardan yapılan yoğunluklarda yaşar. Ayrıca, eski işgalciyi öldürdükten sonra devraldığı bir yerle de yaşayacaklar. Nerede yaşıyorlarsa olsunlar, kalıcı bir su kaynağına erişim her zaman önemlidir.

Büyük ölçüde karasal olmasına rağmen, bu gelincikler ağaca tırmanmada ve yüzmede ustadır. Hızları ve çeviklikleri ile tanınırlar. Yerde, küçük kemirgenlerin bulunduğu bölgeleri sık sık kullanırlar ve genellikle sincap yuvalarında veya çürük kütüklerde, oyuk kütüklerde ve ağaç köklerinin altında yaşarlar.

Uzun kuyruklu gelincikler hem gece hem gündüz aktiftir, ancak gece boyunca daha fazla aktiftir. Hem erkek hem de kadınlar aşırı derecede agresif olabilir. Erkekler topraktır ve kendi topraklarını savunurken kendilerini tehdit edici bir göstergede sıkarlar. Bazen çığlık atıyor ve davetsiz misafirleri korkutmak için havlıyorlar. Kışın aktif kalırlar.

üreme
Uzun kuyruklu gelincikler çok eşlidir, erkekler birden fazla dişiyle çiftleşir. Temmuz-Ağustos ayları arasında ürerler. Çiftleşmeden sonra döllenmiş yumurta, gecikmiş implantasyon olarak bilinen bir işlemle yedi ay boyunca limboda kalır. Bu dönemde, yumurtalar hazır olana kadar embriyo gelişmeyecektir. Bu eşsiz süreç, çevresel koşullar en uygun olduğu zaman kadının doğurmasına izin verir.

Dişi ottan yapılmış bir yuva yapar ve onu kemirgen ve tavşan kürküyle bırakır. Döllenmiş yumurta daha sonra rahim duvarına yerleştirilir ve embriyonun gelişimi başlar.

Mart ayında veya nisan ayının başında, ortalama olarak altı ila dokuz genç doğar, ancak çöplerin büyüklüğü bir ila 12 arasında değişebilir. Gençlerin tüyleri çok azdır, tüyleri azdır, gözleri kapalı ve neredeyse çaresizdir. Gözlerini 36 gün açıyorlar ve sonradan emmek istemiyorlar, artık emmiyorlar.

Anne daha sonra, onlara yaklaşık iki aylıkken ortaya çıkacakları zaman kendi başlarına hazır olmaları için avlanma becerilerini öğretecektir. Uzun kuyruklu gelinciklerin yılda sadece bir çöpü vardır.

Dişiler cinsel ilişkide üç ila dört aylıkken olgunlaşır ve ilk yazlarına eşlik eder. Erkekler yaklaşık 15 ayda cinsel olarak olgunlaşır ve ikinci yazlarını çiftleştirir.

Diyet
Uzun kuyruklu gelincikler oldukça etoburdur. Diyetlerinin yarısından fazlası sincaplardan, oyuk kemirgenlerinden, farelerden, tavşanlardan, yılanlardan, kurbağalardan ve böceklerden oluşur. Ayrıca olgunlaşmış meyveler gibi meyveler de yiyecekler ve tercih edilen yiyeceklerin az olduğu durumlarda kanatlı hayvan çiftliklerinden kuş aldıkları bilinmektedir.

Uzun kuyruklu gelincikler avlarını, kafatasını keskin köpekleriyle delip ezerek alırlar. Küçük olmasına rağmen, uzun kuyruklu gelincikler, onlardan çok daha büyük olan avları avlayabilmektedir. Ancak, küçük mağdurların kolaylığını tercih ediyorlar. Ağaçlarda ve yeraltında avlanırlar, ancak avlarının çoğu yerde olur.

yönetim
Vermont’ta uzun kuyruklu gelincik popülasyonunun sağlıklı ve bol kalmasını sağlamak için sürekli izleme yapılır.

durum
Vermont’ta uzun kuyruklu gelincikler bulunabilir. Açık ormanlık alanlar ve ormanlar ve tarlalar arasındaki geçiş alanları gibi, tercih edilen habitatın bol olduğu bölgelerde daha yaygındır.


1.Kısım

İnce ve uzun gövdeleriyle en dar aralıklardan bile girebilen gelincikler; oldukça hırçın, merhametsiz ve saldırgan yapıda hayvanlardır. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan gelincikler; tavukları, tavşanları ve fareleri öldürürler. Bunların çoğunu da öldürdükten sonra, kendilerine ait bir alanda saklarlar. Gelin hep birlikte, bu yaramaz ve birçok yerde istenmeyen gelincik hayvanı hakkında bilgi edinelim.

Sansargiller familyasından, yaşam alanları Avrupa ve Kuzey Asya olan gelincikler yaklaşık 15-20 santimetre boylarına sahip küçük yapılı hayvanlardır. Genellikle merhametsiz ve saldırgan yapıda olan gelincik hayvanı tavşan ve tavuk gibi kümes hayvanlarını avlayarak beslenmektedir. Özellikle kümeslerde bulunan yumurtaları çalması ile ünlü olan bu hayvanların ortalama ömür süreleri 10 yılı bulmaktadır.

Uzun kuyruklu, kısa kuyruklu, kokulu ve avcı gelinciği gibi pek çok çeşidi bulunmaktadır. Etçil beslenen hayvanların en küçük bireyi olarak bilinen gelinciklerin karınların alt kısmı beyaz, sırt tüyleri ise esmer ve kahverengi yapıdadır. Küçük yapılı olmasından dolayı en küçük alanlara dahi girebilen gelincikler, tarla faresi ve sıçan gibi hayvanlara karşı merhameti olmayan ve oldukça saldırgan bir tutum sergileyen hayvanlardır.

Tırmanma ve yüzme yeteneklerinin oldukça kuvvetli olmasından dolayı ağaç tepelerine rahatlıkla tırmanarak kuş ve sincapları kendine av edinir. En çok Avrupa ve Amerika’da yaşadığı bilinen gelincikler atik bedenlerinden ve cesur bir hayvan olmalarından dolayı pek çok hayvanı avlayarak açlığını gidermektedir.

Gelincik Nedir?

Kümes hayvanlarının yumurtalarını çalması nedeniyle halk dilinde hırsız gelincikolarak bilinen gelincikler Asya ve Avrupa ülkelerine nazaran ülkemizde de sıkça karşılaşılan etçil özellikteki, memeli hayvanlardan biridir. Avlarını boğazlarından ısırarak öldüren bu hayvanlar genellikle kırsal kesimlerde çokça görülmektedir. İnce ve uzun vücut yapısı sayesinde birçok dar alana çok rahat girebilmekte, köstebek ve fare yuvalarındaki hayvanları telef edebilmektedir.

Yaz aylarında kahverengi bir posta sahip olan gelincik, kış aylarında iyi bir şekilde kamufle olabilmek için tüyleri tamamen beyaza bürünmektedir. Genellikle kendinden küçük hayvanlara saldırmasının yanı sıra kendinden cüsse olarak oldukça büyük olan hayvanlara da saldırarak alt ettiği görülmüştür. Gelincikler avladıkları hayvanları daha sonra yemek için, bir yerde saklarlar.

Bir anlamda avlarını stoklayan bu hayvanlar av konusunda güçlük çektikleri zamanlarda eldeki yiyeceklerini değerlendirmektedir. Çiftleşme dönemi Mart ayı olan gelincikler tek bir gebelik sonrasında 6 ve 7 adet yavru dünyaya getirmektedir.

Gelinciğin Özellikleri Nelerdir?

Dünya genelindeki fare nüfusunun aşırı şekilde artışının engellenmesinde önemli bir role sahip olan gelincikler bu özellikleri nedeniyle doğa için faydalı bir hayvan niteliğindedir. Ancak pek çok insan, tavuk ve tavşanlarına zarar verdiği gerekçesi ile gelincikleri öldürmektedir. Ayrıca karakter olarak da kinci olduğu söylenen gelinciklerin eşine ya da yavrularına zarar verenleri asla unutmadığı da özellikleri arasında yer almaktadır.

Tavuk ve güvercin yumurtalarına zaafı olan gelincik, kümeslerden aldığı yumurtaları ağzında ya da boynunda kıstırarak taşımaktadır. Kemirgen ve sürüngen hayvanların baş düşmanı olarak bilinen ve dünya genelinde görülme sıklığı oldukça fazla olan gelincikler zaman zaman insanlar için de tehlikeli birer hayvan olabilmektedir. Özellikle yavrularına ve kendisine zarar verme eğiliminde olan kişilere karşı oldukça saldırgan ve kinci olan bu hayvanlar duydukları insan kokusunu hafızasına kazıma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Bu nedenle intikamını daha sonra da alabilecekleri ihtimaline karşı hazırlıklı olmak gerekir. Tavuk kümesleri olan insanlar için de tehlike arz eden gelinciklere karşı etkili önlemler almak gerekir. Oldukça atik bir hayvan olduklarından gelincik ile karşı karşıya gelen insanların bir an önce bulundukları alanı terk etmeleri faydalı olacaktır.

Gelinciğin Türleri Nelerdir?

Familyası Sansargiller (Mustelidae) olan gelinciklerin kendi içinde pek çok çeşidi bulunmaktadır. En sık rastlanılan çeşitleri uzun ve kısa kuyruklu olanları iken; Afrika, Kolombiya, Sibirya, Endonezya, sarı karınlı, bozkır, kara ayaklı, dağ gelinciği gibi gelincik çeşitleri de dünyanın birçok yerinde yaşamakta olan hayvanlardır. Yine Sansargiller ailesine mensup hayvanlardan kakım hayvanına benzerliği çok olan gelincik hızlı olması ve zekiliği ile bilinmektedir.

Birçok hayvanın kanını emerek beslenen bu hayvanların merhamet duygusundan yoksun oldukları ve son derece saldırgan oldukları söylenmektedir. İnsanlar tarafından köşeye sıkıştırıldıklarında da saldırgan olma ihtimalleri oldukça artmaktadır. Cüssesi iri olan gelincikler tavşan avlama konusunda ustadırlar. Telef ettiği hayvanların in ve yuvalarını kendine kiler edinmekte ve avladığı hayvanların postları ile döşediği yerlerde avlarını saklamaktadır.

Gelincik Hayvanına Karşı Hangi Önlemler Alınmalıdır?

Kırsal kesimlerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin en büyük sorunları arasında yer alan gelincikler, başta kümes hayvanlarını avlaması ve yumurtalarını çalmasıyla önemli bir sorun oluştururlar. Küçük bir bedene sahip olması kümeslerdeki en küçük deliklerden dahi içeri sızmasını sağlarken, önlem olarak en küçük bir delik dahi olmayan kümesler kullanmak fayda sağlayacaktır. Ayrıca kokuya duyarlı bir hayvan olmasından dolayı kümeslerin yakınında lastik yakmak kısa süreli de olsa gelinciklerin uzaklaşmasını sağlayacak önlemlerden biridir.

Gelinciğin Bilimsel Sınıflandırması

Alem: Animalia (Hayvanlar)
Şube: Chordata (Kordalılar)
Sınıf: Mammalia (Memeliler)
Takım: Carnivora (Etçiller)
Familya: Mustelidae (Sansargiller)
Cins: Mustela (Gelincik)

Kaynak: https://bilgihanem.com/


2. KISIM

Ülkemizde de sıklıkla görülen gelincik hayvanı insanların ilgisini ve dikkatini çekmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde fazlasıyla mevcuttur. Daha çok Avrupa ve Amerika’da yaşamını sürdürmektedir. Kemirgenler, böcekler ve sürüngenleri yiyerek beslenen bir hayvan türüdür. Bu yazımızda gelincik nasıl bir hayvan ve özellikleri nelerdir gibi konularda sizleri bilgilendirmeye çalışıyor olacağız.

Özellikleri bakımından diğer hayvan türlerine göre çok farklı bir yapıdadır. Boy olarak ortalama 20 cm boyundadır. Avlanma yetenekleri çok fazladır. Kısa kuyruklu, uzun kuyruklu ve kokulu gibi türleri bulunmaktadır. Hiperaktif özelliklere sahip olan gelincik hayvanı zaman zaman insanları tedirgin edebilmektedir. Kümes hayvanlarının belalısıdır. Ufak ve esnek yapısı sayesinde kümeslere rahatlıkla girebilmektedir. Bu nedenle köylüler gelincik hayvanlarını yok etmeye çalışmaktadır. Ekosistem içerisinde gelinciklerin önemi çok fazladır. Bu nedenle yok etmek yerine, onlara karşı farklı tedbirleri almak daha sağlıklıdır.

Gelincik Nasıl Bir Hayvandır?

Gelincik hayvanı kahverengi ve kırmızı tüyleri ile dikkat çekmektedir. Karınlarının alt kısımları genellikle beyazdır. Tavşan, fare ve kümes hayvanlarını avlarlar ve de beslenmelerini bu şekilde sağlarlar. Bunun yanında doğada birçok hayvanın aşırı derecede çoğalmasını da önler. Bu sebeple ekosistem açısından çok önemlidir. Kırsal kesimlerde fazlasıyla görülmektedir. Alıştığı ve dadandığı kümeslerde tüm hayvanları bitirinceye kadar sürekli saldırır. Bu nedenle tedbir alınması önemlidir. Şartlar elverdiğinde ve herhangi bir önlem alınmadığında kümes içerisinde yer alan tüm hayvanları bir gecede öldürebilmektedir.

Gelincik hayvanlarının bir diğer özelliği depolama yapmasıdır. Zor günler için her zaman erzak depolaması yapar ve avlanma sıkıntısı çektiği dönemlerde mevcut depolarından beslenmelerini sağlar. Bunun yanında gelincik hayvan özellikleri olarak yüzebilmelerini ve ağaçlara kolaylıkla tırmanabilmelerini belirtebiliriz. Ağaçlarda bulunan kuş yuvalarını bu özelliği sayesinde kolayça bulabilmektedir. Doğada aşırı kuş nüfusunun oluşmasını gelincik kuşları önlemektedir. Daha çok mart ayında çiftleşirler. 6 hafta süren bir gebelik süreçleri bulunmaktadır. Bir gelincik hayvanı 7 yavruya kadar gebe kalabilmektedir. Tüm bu özelliklerinin yanında gelincik hayvanlarının da düşmanları mevcuttur. Baykuş, atmaca ve şahin gibi kuşlar gelincik kuşlarının düşmanıdır.

Gelincik Hayvanı Tehlikeli midir?

Gelelim gelincik hayvanı tehlikelimidir konusuna. Normal şartlarda insanlara karşı saldırgan değildirler. Ancak, gelincik hayvanlarının aşırı kinci bir yapıda oldukları bilinmektedir. Özellikle yuvalarına ya da yavrularına herhangi bir saldırada bulunulduğunda çok saldırgan olabilmektedir. Bunun yanında gelincik hayvanları koku alma özelliği ile bilinmektedir. Kendisine yönelik saldırılar olması durumunda insanları takip edebilme, kovalayabilme ve saldırabilme özelliklerine sahiptir. BU nedenle çok dikkatli olunmalı ve yavrularına dokunulmamalıdır. Özellikle insan kokularına hafızlarına kazımakta ve kesinlikle unutmamaktadırlar. Herhangi bir zamanda gelincik hayvanından kurtulmuş olsanız da, o sizi asla unutmayacaktır. Bu nedenle gelincik hayvanlarına karşı saldırgan ve tehdit içeren eylemlerden her zaman için uzak durulmasında yarar vardır.

Gelincik Hayvanı İnsana Saldırır Mı?

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi gelincik hayvanları aşırı kinci ve zaman zaman saldırgan olabilmektedir. Olası saldırı durumlarına karşı çok dikkatli olmak zorundasınız. Özellikle hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimdeki insanlar için büyük tehditlerden biridir. Tavuk kümeslerini her zaman hedef alan bu hayvanlara karşı etkili tedbirler muhakkak alınmak zorundadır.

Kümes etrafında geçici önlemler alınabilir. Kümes hayvancılığı ile uğraşanlar için en etkili çözüm kümesleri aralık bırakmadan yapmaktır. Yine aynı şekilde kümes kapaklarını açık bırakmamak alınabilecek en iyi önlemler arasında yer almaktadır. Olası saldırılara karşı gelincik hayvanını tahrik etmek ve bu tür bir durumla karşılaşıldığında olay yerinden uzaklaşmak şarttır.

Kaynak : http://yumurtaliekmek.com/

YerliWiki