Kategori: Tarihi Olaylar

Barış Pınarı Harekatı

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR? Türkiye, Türkiye-Suriye sınırında ABD’nin desteğiyle güçlenen ve Suriye halkına adeta zulüm eden ve demografik yapıyı yok etmeye çalışan PKK’nın Suriye kolu YPG’yi, bu harekatla bölgeden atmayı…

Kösedağ Savaşı

KÖSEDAĞ SAVAŞI (ö. 641/1243) Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş (641/1243). Müellif: FARUK SÜMER Anadolu Selçuklu Devleti’nin en geniş sınırlarına ulaştığı ve en zengin dönemini…

Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı’nın nedenleri, sonuçları nelerdir?Türklere Anadolu’nun kapılarının açıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. 

Talas Savaşı

751 yılında Araplar ile Çinliler arasında yapılan savaş. Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile, Ön-Asya’ dan doğuya ilerleyen Araplar, Talas ırmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta Asya’nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen,…

Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentindeki Rumine Sarayı’nda TBMM temsilcileri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya tarafından imzalanan bir barış antlaşması. Lozan…

Kut’ül Amare Savaşı

Kut’ül Ammare zaferi, bugünkü Irak’da Dicle nehri kıyısındaki Kut şehrinde 7 Aralık 1915 – 29 Nisan 1916, İngilizler ve müttefikleri (Hintliler) ile Osmanlı askerleri arasında geçen Birinci Dünya Savaşı’nın ana…