Kategori: Tarihi Kişiler

Tarihi kişiler hakkındaki bilgiler bu başlık altında.

Kazım Karabekir Paşa

Kazım Karabekir, 1882’de İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mûsâ Kâzım’dır. Babası Mehmed Emin Paşa, annesi Havva Hanım’dır. Türkmenler’in Avşar koluna mensup olan ailesi Karaman’ın Kasaba köyünden olup (bugün Kâzımkarabekir ilçesi) Karabekiroğulları…

Ögeday

Ogeday Han Kimdir  ? Ögeday Cengiz Han’ın oğlu olan Ögeday, 13 yıl boyunca hükümdarlık yapmıştır. Döneminde Doğu Avrupa’ya birçok sefer düzenlenmiştir. Ögeday’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Göbi Çölü’nde doğmuştur. Batı…

Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed El-Birûnî olan Fars kökenli Müslüman bilgindir. Batı dillerinde adı Aliboron veya Alberuni olarak geçer. Gök bilim, doğa bilimleri, matematik, tarih ve coğrafya alanındaki…

Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu’nun icraatları ve askeri dehası açısından en önemli padişahlarından biridir. Sultan II. Murad’ın ve Hümâ Hatun’un oğlu olarak 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gece, 1432’de Edirne’de…