Aylar: Mart 2019

Kösedağ Savaşı

KÖSEDAĞ SAVAŞI (ö. 641/1243) Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş (641/1243). Müellif: FARUK SÜMER Anadolu Selçuklu Devleti’nin en geniş sınırlarına ulaştığı ve en zengin dönemini…

Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı’nın nedenleri, sonuçları nelerdir?Türklere Anadolu’nun kapılarının açıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. 

Talas Savaşı

751 yılında Araplar ile Çinliler arasında yapılan savaş. Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile, Ön-Asya’ dan doğuya ilerleyen Araplar, Talas ırmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta Asya’nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen,…